Preklady, jazykové kurzy, školenia, doučovanie

IJaV je najväčšia vzdelávaco-prekladateľská spoločnosť na Slovensku s 28 pobočkami, ktorá prostredníctvom svojich špecializovaných dcérskych spoločností prevádzkuje nasledovné činnosti:

 • Jazyková škola + Testovacie jazykové centrum LCCI (London Chamber of Commerce and Industry)
 • Škola PC
 • Škola účtovníctva
 • Autoškola
 • Profesionálne doučovanie
 • Prekladateľská agentúra

Výhody pre každého študenta:

 • zľava na ďalšie typy kurzov 15%

Jazykové školy, jazykové kurzy

Popredná jazyková škola IJaV vyučuje jazykové kurzy pre verejnosť a pre firmy v rámci celého Slovenska prostredníctvom najväčšej siete pobočiek. Vďaka nasledovným výhodám bude vaše napredovanie v jazykovom vzdelávaní zodpovedať vašim potrebám a možnostiam:

 • učíme modernou a účinnou metódou EEE - Easy Effective Efficient, ktorá skĺbuje najlepšie prvky z iných metód (komunikačná, Callanova a pod.)
 • ako prvá škola na Slovensku ponúkame delenie skupín až na 5 rôznych veľkostí
 • kladieme vysoké nároky na lektorov, pričom ich vyberáme podľa prísnych kritérií a následne ich pravidelne hodnotíme
 • vyučovanie prebieha v moderných priestoroch za pomoci moderných pomôcok a techniky

Firemné jazykové kurzy

Hlavné výhody firemných jazykových kurzov oproti bežným kurzom:

 • Kurzy sú organizované v priestoroch u zákazníka.
 • Cena je výhodnejšia a je jednotná pre rôzne veľkosti skupín.
 • Časový rozvrh je individuálny - podľa vzájomnej dohody.
 • Osnovy a učebný plán sa plne prispôsobujú požiadavkám študentov.

Zoznam jazykových škôl

 

Kurzy účtovníctva, školenia účtovníctva

Kurzy jednoduchého účtovníctva, kurzy podvojného účtovníctva a kurzy mzdového účtovníctva výlučne na počítačoch. Prechodom zo zastaraných kurzov vyučujúcich účtovanie ručne na papieroch na účtovanie výlučne v PC programoch sa našej škole účtovníctva podarilo dokonalé zladenie teórie s praxou a výrazné skrátenie celkového času trvania kurzu ako i jeho ceny.

Kurzy účtovníctva prakticky na počítači

Kurzy sú určené najmä pre úplných začiatočníkov, ktorí po ich absolvovaní zvládnu problematiku účtovania v účtovníctve priamo na počítačoch. Kurz účtovníctva sa učí na PC v programoch Alfa, Omega alebo Olymp od firmy Kros, v programe Pohoda a v programe MRP. Kurzy sú organizované vo dvoch moderných počítačových učebniach vybavených premietacími projektormi. Celá výuka sa koná na počítačoch čo zvyšuje efektivitu kurzu a tiež použiteľnosť nadobudnutých vedomostí v praxi.

Kurzy účtovníctva:

 

Jazyková škola - Aktuality

Tipy a motivácia pre Vás

Prečo sa stále rozvíjať?

Vyučovanie cez internet pomocou programu Skype

Od 1.1.2009 Vám ponúkame individuálne kurzy vyučované pomocou programu Skype.

Jazyková škola - nové jazykové kurzy pre začiatočníkov, vstupné testy a pristupovanie

Naša jazyková škola otvára individuálne, mikroskupinové, miniskupinové a skupinové jazykové kurzy pre začiatočníkov priebežne každý mesiac. Študenti, ktorí už nie sú začiatočníkmi, sú zaradení do už prebiehajúcich kurzov na základe vstupných testov. Ak nastúpite neskôr, cena ktorú za kurz zaplatíte Vám bude vypočítaná alikvotne, t.j. zaplatíte len pomernú časť poplatku za kurz.

Vydavateľstvo Macmillan získava ďalšie ocenenie

Autori učebníc, ktoré sú používané pre jazykové kurzy Effective (kurzy anglického jazyka), prevzali z rúk vojvodu z Edinbourghu ocenenie Highly Commended za učebnice Inspiration. Je to jedno z viacerých ocenení, ktoré vydavateľstvo Macmillan v posledných rokoch v tejto súťaži získalo. Učebnice vydavateľstva Macmillan boli tiež ocenené v ďalších súťažiach a anketách. Inspiration je učebnica pre mládež vo veku od 14 do 18 rokov: učebnica inspiration, učebnica inspiration (v anglickom jazyku). Jazykova skola Zilina i jej pobočky používajú uvedené knihy i všetky pomôcky z pestrej palety Macmillan.

Akceptujeme vzdelávacie poukážky ACADEMICA od spoločnosti ACCOR Services Slovakia

Ak sú jazykové alebo iné vedomosti Vašich zamestnancov na rôznej úrovni, ak ich pracovné zaťaženie vyžaduje efektívnu správu ich času alebo keď pre Vás nie je výhodné organizovať skupinové školenie resp. jazykové kurzy, vtedy je poukážka Academica® od spoločnosti ACCOR Services Slovakia výhodným riešením.

Vytlačiť Odoslať e-mailom