Autoškola

Čo vám IJaV ponúka navyše?

 • GARANCIA TRVANIA.
 • SPRIEVODCA VÝBEROM KURZU.
 • ZAMERANIE NA KVALITU A VAŠU SPOKOJNOSŤ.

GARANCIA TRVANIA

Zvýhodňujeme vytrvalých študentov. My vám garantujeme, že celoročný kurz, ktorý u nás budete navštevovať, bude trvať skutočne celý rok. Vyhnete sa tak najčastejšiemu problému kurzov v súkromných jazykových školách - predčasnému ukončeniu kurzu z dôvodu odchodu niekoľkých študentov v priebehu roka.

SPRIEVODCA VÝBEROM KURZU

Vašim cieľom je naučiť sa ovládať cudzí jazyk. Zvážte akú má pre vás tento cieľ prioritu, ako vám znalosť cudzieho jazyka pomôže a vyberte si optimálny jazykový kurz pre vás:

Prečo?

 • Pomôže vám v kariérnom postupe?
 • Pomôže vám udržať si súčasné zamestnanie?
 • Umožní vám zarábať vyšší príjem?
 • Budete môcť zmeniť zamestnanie na zaujímavejšie?
 • Zlepší sa váš pracovný výkon na súčasnej pozícii?
 • Zaručí vašej rodine bezpečie stabilného príjmu financií?

Ako si vybrať jazykový kurz?

Vyberte si optimálny kurz pre vás, podľa vašich časových a finančných možností. Stanovte si nasledovné parametre:

 • celkovú dĺžku štúdia
 • frekvenciu štúdia počas týždňa
 • veľkosť študijnej skupiny
 • úroveň, ktorú chcete dosiahnuť
 • cenu, ktorú do vzdelávania investujete

6 zákonov jazykového vzdelávania

Štúdium jazyka sa riadi niekoľkými dôležitými zákonmi:

 1. vyšší počet hodín v týždni znižuje celkový počet hodín potrebný na naučenie cudzieho jazyka, preto je frekvencia 2x 2hod týždenne optimálna pre pracujúcich a študentov
 2. vyšší počet študentov v skupine predlžuje celkovú dobu štúdia
 3. štúdium jazyka je náročný a dlhodobý proces, dieťa sa naučí hovoriť za 2-3 roky neustáleho "štúdia" 7 dní v týždni
 4. najefektívnejší spôsob štúdia sa zakladá na maximálnej aktivite študenta v oblasti hovorenia a počúvania, čo je príčinou vysokej efektivity pri individuálnych kurzoch
 5. študent musí odkomunikovať minimálne 270 hod, keďže v skupinách je študent čiastočne pasívny, počet hodín štúdia sa primerane zvyšuje
 6. pre dobrú komunikačnú úroveň je potrebné absolvovať nasledovný počet hodín pravidelného štúdia 2x 2hod týždenne:
veľkosť
skupiny
počet
študentov
počet
hodín
dĺžka štúdia poznámka
Individuálny kurz 1 270h 2,1 r. najkratší čas štúdia, finančne náročné
DUO kurz 2 375h 2,5 r.
MikroSkupinový kurz 3-5 435h 2,9 r.
MiniSkupinový kurz 6-8 495h 3,3 r.
MaxiSkupinový kurz 9-12 600h 4,0 r. naše ceny dosahujú ceny štátnych jazykových škôl
Bežná trieda 20-30 900h 6,0 r. len štátne jazykové školy, komunikácia zaostáva

Zoznam jazykových škôl

Jazykové školy

Jazykové školy sú kvalitou, spôsobom výučby, vybavením, odbornosťou lektorov ako i prístupom k študentom diametrálne rozdielne. Najdrahší jazykový kurz je vždy ten, na ktorom ste sa nič nenaučili. Nestrácajte preto svoj čas a peniaze v jazykových školách, ktoré sú síce lacné ale nič vás nenaučia. Jedným z dôvodov môžu byť do jazykového kurzu nevhodne zaradení študenti. Ak niektorí sú úplní začiatočníci a iní sú opätovní začiatočníci, výsledkom je znechutenie tých, ktorí sú odkázaní počúvať reakcie pokročilejších. Podobným problémom je miešanie začiatočníkov, mierne pokročilých, stredne pokročilých a pokročilých študentov.

Jazyková škola v Banskej Bystrici

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Banská Bystrica, Kapitulská13
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Kapitulská 13, Banská Bystrica

Jazyková škola v Bratislave I

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Bratislava I, Radlinského 27
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Radlinského 27, Bratislava I

Jazyková škola v Bratislave V

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Bratislava V, Pečnianska 6
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Pečnianska 6, Bratislava - Petržalka

Jazyková škola v Bytči

 • Miesto konania jazykových kurzov -IJaV jazyková škola Bytča, Nám. Slovenskej Republiky 13
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Nám. Slovenskej Republiky 13, Bytča

Jazyková škola v Čadci

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Čadca, Paláriková 81
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Paláriková 81(budova reštaurácie Majo - 2. poschodie), Čadca

Jazyková škola v Gelnici

 • Miesto konania jazykových kurzov -IJaV jazyková škola Gelnica
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, - pripravujeme otvorenie

Jazyková škola v Košiciach

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Košice, Alžbetina 1
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Alžbetina 1, Košice

Jazyková škola v Kráľovskom Chlmci

 • Miesto konania jazykových kurzov -IJaV jazyková škola Kráľovský Chlmec, L.Koššútha 101/1270
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, L. Koššútha 101/1270, Kráľovský Chlmec

Jazyková škola v Kysuckom Novom Meste

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Kysucké Nové Mesto, ul. Belanského 193
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, ul. Belanského 193 (na 1. poschodí), Kysucké Nové Mesto

Jazyková škola v Liptovský Mikuláši

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Liptovský Mikuláš, Štúrova 7
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Štúrova 7 (nad Slovakiou), Liptovský Mikuláš

Jazyková škola v Lučenec

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Lučenec, T.G. Masaryka 349/19
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, T.G.Masaryka 349/19, Lučenec

Jazyková škola v Malackách

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Malacky, Záhoracká 54
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Záhoracká 54 (oproti VÚB), Malacky

Jazyková škola v Martine

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Martin, M.R.Štefánika 40
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, M.R.Štefánika 40 (nad lekárňou Bella Dona, centrum), Martin

Jazyková škola v Michalovciach

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Michalovce, Ul. pri sýpke 9
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Ul. pri sýpke (v budove s ČSOB poisťovňou), Michalovce

Jazyková škola v Nitra

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Nitra, Janka Kráľa 29
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Janka Kráľa 29, Nitra

Jazyková škola v Novom Meste nad Váhom

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Nové mesto nad Váhom, Weisseho 15
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Weisseho 15 (veľa Mestského úradu), Nové Mesto nad Váhom

Jazyková škola v Pezinku

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Pezinok, Kollarova 14/A
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Kollarova 14/A (v pasáži reštaurácie Viktoria), Pezinok

Jazyková škola v Považskej Bystrici

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Považská Bystrica, M.R.Štefánika 171/24
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, M.R.Štefánika 171/24 (budova bývalej Dexia banky), Považská Bystrica

Jazyková škola v Prešove

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Prešov, Masarykova 22
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Masarykova 22 (100m od autobusovej stanice, 2. poschodie), Prešov

Jazyková škola v Prievidzi

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Prievidza, Nová 7
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Nová 7 (budova autoškoly Hal, 100m od autobusovej stanice), Prievidza

Jazyková škola v Senci

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Senec, Mierové námestie 18
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Mierové námestie 18 (1.poschodie nad Kockou, lahôdky), Senec

Jazyková škola v Spišskej Novej Vsi

 • Miesto konania jazykových kurzov -IJaV jazyková škola Spišská Nová Ves, Ing. Kožucha 8
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Ing. Kožucha 8, Spišská Nová Ves

Jazyková škola v Starej Ľubovni

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Stará Ľubovňa, Námestie sv. Mikuláša 1721/26A
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Námestie sv. Mikuláša 1721/26A (oproti Tatra banke), Stará Ľubovňa

Jazyková škola v Topoľčanoch

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Topoľčany, Bernolákova 36
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Bernolákova 36, Topoľčany

Jazyková škola v Žiari nad Hronom

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Žiar nad Hronom, Pod Donátom 5
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Pod Donátom 5, Žiar nad Hronom

Jazyková škola v Žiline

 • Miesto konania jazykových kurzov - IJaV jazyková škola Žilina, Národná 18
 • Miesto zápisu do jazykových kurzov - IJaV kancelária, Národná 18, Žilina
Pre výber konkrétneho kurzu vyberte položku v ponuke kurzov v ľavom paneli. IJaV - vaše centrum jazykov.

Vytlačiť Odoslať e-mailom